PFR Polski Fundusz Rozwoju

Przedsiębiorca uzyskał subwencje finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego

Funduszu Rozwoju dla Mikro,Małych i Średnich Firm",udzieloną przez  PFR SA.